AMADORES DA MÚSICA CELEBRARÁ ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS O DÍA 21 DESTE MES, SÁBADO, NO SALÓN DE ACTOS DA CASA DO MAR. O PRESIDENTE ESPERA QUE ASISTAN MOITOS MEMBROS DO COLECTIVO.

 
A asociación Amadores da Música, promotora da Banda de Música Municipal de Ribadeo, celebrará asemblea xeral ordinaria o día 21 deste mes, sábado, no salón de actos da Casa do Mar. Está prevista para as 20 horas en primeira convocatoria e para media hora máis tarde en segunda. O presidente do colectivo, Chema Suárez, espera que asista o maior número posible de socios e socias.
 
Na orde do día da asemblea figuran os seguintes puntos: lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior; estado de contas da asociación; informe de actividades desenvolvidas; informe do director;  e preguntas e suxestións.
 
 
 
 
Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...