CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

MOI IMPORTANTE

O próximo 31 de marzo de 2016 a actual directiva remata o seu mandato segundo establecido  nos estatutos da Asociación, non existindo por parte dos compoñentes actuais intención de presentar unha nova candidatura. Por ese motivo, convocamos unha ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA o día 2 de Abril de 2016, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e, ás 20:30 horas, en segunda, no salón de actos da Casa do Mar, cun único punto no orde do día:

  • ELECCIÓN  DE  NOVA  DIRECTIVA.
Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...